КАКВО Е ЙОГА ?

КАКВО Е ЙОГА ? В спорта има състезания, турнири… Това е хубаво, защото винаги може да провериш колко струваш; а е лошо, защото често води до основна грешка: тренировката престава да бъде Към новината ...

Ефектите от йога

Ефектите от йога Базирана на холистичния възглед за единство между ума и тялото, при който контролирайки ума–контролираме и тялото, Йога внася баланс и хармония у всеки, който я практикува Специфичните йогийски упражнения, Към новината ...

 
А. Сидерски

КАКВО Е ЙОГА ?

КАКВО Е ЙОГА ?

В спорта има състезания, турнири… Това е хубаво, защото винаги може да провериш колко струваш; а е лошо, защото често води до основна грешка: тренировката престава да бъде ценна сама по себе си и се превръща просто в средство за подготовка за състезанието. А в началото именно тя е била първичното, от нея е зависело личното удовлетворение, а състезанието е било ценено само като метод за оценяване на своето ниво и като възможност за бъдещо развитие.

В йога даже и това го няма… Само тренировка заради тренировката… Действие заради самото действие… Не-Действие заради Не-Действието… В продължение на хилядолетия на въпроса “какво е йога?” са се опитали да отговорят мнозина, но да даде изчерпателен отговор все още не се е отдало на никой… Тези, който могат да отговорят, просто пазят мълчание…

Все пак нас не ни интересува изчерпателният отговор.  И ако не влизаме  във философски детайли, а ще опитаме да разгледаме практическата страна на въпроса, отговорът би могъл да е примерно такъв: Йога като система от практики е най-усъвършенстваната технология за интегрална, цялостна тренировка – най-работещият метод за целенасочено самоусъвършенстване на човека на всички нива – органично, енергийно, интелектуално, духовно и т.н. Не случаен брой отделни практики – а именно ЦЯЛОСТНА СИСТЕМНА ТЕХНОЛОГИЯ. Независимо от това, за каква конкретна йога става дума – класическата индийска йога, тайнствената йога на непалските пещерни отшелници, янтра-йогата на тибетските лами, даоистките стилове ци-гун или тай-чи, виетнамската практика на зьо-шин и т.н. – с увереност може да се кажем едно: за хилядолетията, от през които съществува, човечеството не е създало по-радикален метод за трениране на тялото, за контролирано разширение на възприятията и равнището на осъзнаване. Това е несъмнено. По-мощни тренировъчни методи не съществуват.

ВЪЗПРИЯТИЕ/СЪЗНАНИЕ

За преобразуването на съзнанието са нужни И  ДВАТА  фактора:

1. последователното разширяване на възприятията като източник на информация;

2. функционалното развитие на съзнанието като средство за нейната обработка.

Защото именно взаимодействието на възприятията и съзнанието дава тази картина на света, която всички ние възприемаме, и в общо сметка, създава света, в който живеем и увеличаваме своята осъзнатост.

Разширяването на диапазона на възприятията БЕЗ развитието на функционалните възможности на съзнанието е безсмислено и даже опасно, защото човек в този случай влиза в нови, непознати слоеве на реални паралелни светове, но няма тези средства, които биха му позволили да се ориентира в тях, да оцелее и да съхрани обогатеното осъзнаване.

От своя страна, развитието на съзнанието без успоредно разширяване на диапазона  на възприятията е също така лишено от смисъл, защото приковава човека към ограниченият от реалността свят на ежедневието, който традиционно, но не съвсем коректно е кръстен ”физически”. Грубата интелектуална фиксация се оказва онзи фактор, който толкова силно ограничава развитието, че в крайна сметка води до дегенерация на индивида. Работата е там, че притежаващия високо развито съзнание и достатъчно развито психо-енергийно ниво човек не е способен на творческо бездействие. От друга страна на да вкара тази енергия в своето по-нататъшно развитие той не може, защото ограничената тримерна реалност на възприятията му пречи да види перспективи в това развитие. Да се развива във “физически” план на него просто не му е интересно:например, малцина от т.нар. “интелектуалци” са способни сериозно да се увлекат от идеята за нарастване на огромна мускулна маса, интензивно изискваща внимание и към храненето.  Разбира се , човек започва да изразходва енергията си в други сфери на творчество в този свят: секс, бизнес, изкуство, наука… И рано или късно попада в някоя от външните или вътрешни уловки, лишавайки се от това психологическо преимущество , което е имал в началото.

ЙОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ

Принципната разлика в йога, сравнена с всички други тренировъчни технологии е нейната пълна самодостатъчност. В основата на практическия алгоритъм на всяка йогическа система – източна, западна, северна , южна, класическа, даоиска, тибетска, кавказка, сицилианска дори – е един основен принцип: “всичко, което ми е нужно е в мен”. Йогическата практика е “вътрешна”. Тя позволява на човек да достигне всяко ниво на развитие на енергийната си структура и колкото си иска високо ниво на развитие на съзнанието, без използването на каквито и да е било външни фактори.

Разширяването на диапазона на възприятията в йогиската практика се постига без тяхното “заместване” с други възприятия. Просто за сметка на преразпределението и увеличаването на енергия в системата, изменението на конфигурацията на енергийната структура и развитието на съзнанието на човек се превръщат в толкова ефективни инструменти, че позволяват целенасочено и последователно развитие на границите  на диапазона от възприятия “от вътре” на същия диапазон.  Човешкото същество придобива способност да възприема нови аспекти от реалността, но нито за миг не губи цялата пълнота на нормалното възприятие.

Основа на това разширяване на диапазона на възприятия е преразпределението и увеличаването на енергията с последвалата реорганизация на енергийната структура. Затова в йогиската практика напълно отсъства “психарската” част – тя просто не е необходима. Което избавя йога от маса недостатъци, от които страдат други тренировъчни технологии. Без съмнение, това поставя особени изисквания към точността на  тренировъчните алгоритми. Така всички проблеми, които могат да възникнат в тази връзка, се разрешават сами –  при внимателно отношение към базовата практика и достатъчно настойчивост в обработката на техниките, представляващи същността на един или друг метод. Целият смисъл на тренировката в йогическите системи е  именно в това – практикуващият да разработи свой собствен алгоритъм, най-ефективен и технологически оптимален именно за самият него.

Естествено, за основа на това служи колкото е възможно по-пълното и дълбоко усвояване на базовата практика. Всяка йогическа линия на предаване на знание има свой базов алгоритъм, който е концентрация от опита на много поколения Майстори, които са съставяли тази линия в продължение на хилядолетия. И всеки Майстор, ставащ пазител и, съответно преходно звено в линията, е добавял към тренировъчните технологии на школата нещо свое, усъвършенствал е самата технология и техниката за нейното предаване.

Понякога се случва така . че в лицето на един от  Майсторите  се сливат няколко линии.  По принцип, именно такива школи са най-силни и ярки, и техните методи се оказват най-ефективни.

Случва се и това, Майстора да не съумее да намери приемник, които да приеме и развие цялата технология в цялост. В такива случаи линията на предаването на знанието се разделя на няколко клона, в основата на всеки един от който, лежат отделни аспекти от учението на Майстора-основател. Така се е случило с школата на един от най-великите Майстори на 20-ти век Шри Кришнамачария, която сега е представена от трите линии на неговите последователи – Айенгар-йога на господин Б. К. С. Айенгар, ащанга виняса йога на Патаби Джойс и вини-йога на Шри Т. К. В. Десикачар – син и пряк наследник на Майстора Кришнамачария. В йогата на Айенгар е концентрирана цялата точност и детайлна обработка на практическите методи характерни за йогата на Кришнамачария, в ащанга виняса йога на Патаби Джойс – нейната мощност, сила и динамичност, във вини-йогата на Шри Т. К. В. Десикачар – безграничната мъдрост и дълбоката философия на тази наистина класическа школа.

Независимо какъв метод за обучение се използва за предаване на знанието, в йогическите линии се предава САМО ТЕХНОЛОГИЯТА. Устойчивото разширение на диапазона на възприятията, натрупването на енергия, изменението на конфигурацията на енергийният диапазон, развитието на съзнанието и самоосъзнаването се осъществява ИЗКЛЮЧИТЕЛНО за сметка на собствената практика, без каквото и да е насилствено вмешателство в психиката и тялото на практикуващият.

СВОБОДА НА ИЗБОРА

Едно от главните преимущества на йога пред религиозните, бойните и магическите технологии е пълното отсъствие на зомбирането на практикуващия. В бойните системи без зомбиране ученикът чисто и просто в някои случаи няма да оживее, религиозните системи са основани напълно на дълбоко зомбиране, в магическите системи частичното зомбиране позволява на определен етап обучението да се интензифицира.

В йога зомбиране изобщо няма, съответно няма и безпрекословно подчинение, както и неща като наркотично бълнуване, стаден екстаз, колективни психози и зависимости от ритуала. На човек се предлага определен вид организиран технологичен комплекс от практики и му се дава пълна свобода на избора. И ако човекът избере Пътя, а не отказа от Пътя, истинското действие, а не “измислици”, то скоро сам започва да разбира кое – как е, и придобива способността творчески да внася изменения в практиката, които я правят още по-ефективна лично за него. И желязната дисциплина на йогата не е принудително следване на определени правила и традиции, а осъзнат начин на живот, основан на дълбокото разбиране на същността на законите и принципите на оптималните взаимоотношения на човека със Света, и с всичко, което е в Света, в това число (и преди всичко) – със самият себе си.

Затова не винаги това, което наричат йога е йога. Много често тази дума се среща в наименованията на религиозни системи. В същото време, съществуват не малко школи, на пръв поглед нямащи нищо общо с йога, на който практиката е чиста проба йога. Сред тях има и такива, които изглеждат напълно магически, както и такива, които твърдо държат на това, че са бойни. Все пак се оказва, че технологиите на тези школи в същността си са в значителна степен йогически.

Какъв е критерият?

Главният критерий  е прост: никой никому нищо да не задължава, никой никому нищо не дължи: единствената истинска ценност – пълната свобода на осъзнатия избор; единственото условие – абсолютната социално-психологическа адекватност на практикуващия и неговото адаптиране към всякакви, в това число и към най-високите изисквания, които социалната, природната и всяка друга среда може да предяви към него; единственият принцип на обучение – “не приемай на доверие никакви обяснения, просто практикувай, и ти ще постигнеш всичко сам”.

И така, йога е път с абсолютна свобода на избора и пълна самодостатъчност. “Всичко, което ми е нужно е в мен”. Всичко, което може да ми потрябва за самоусъвършенстване на своето осъзнание…

Увереността в себе си, защото понякога ние няма да оживеем без вярата в това, че “аз” съм нещо повече от проста обвивка от влажна плът, безцелно скитайки на две крачета по повърхността на чупливо кълбо, открито за всички космически ветрове – или каквото идва от безкрайните дълбини на Мирозданието..

И собствените недостатъци, на чиито лов съм тръгнал, въпреки че от време на време, някак много ми се иска да проследя и да хвана в капан и някакъв дивеч…

И собствените вътрешни врагове – своята слабост и своето несъвършенство, макар да са така необходими врагове, когато чувстваш остра нужда да усетиш себе си истински войн…

И даже своите собствени вътрешни ритуали, иначе, какъв по дяволите, магьосник съм аз, щом ги нямам?…

На определен етап от своя път йогинът преминава през състоянието и на вярващ, и на ловец, и на воин, и на магьосник… И през много други състояния, за които нито единия, нито другия, нито третия, и даже четвъртия нямат и не могат и да имат и най-малко понятие… Преминава отгоре и сянката му продължава нататък – в безграничността, бидейки навсякъде и играейки всякакви игри, и в същото време никъде не спиращ  и не играейки никаква игра, а само оставяйки сам със себе се в неизмеримата безкрайност на тук и сега… Той с нищо не се разделя и към нищо не се привързва, той е свободен и потопен в безмълвие, и от всички сънища на човешките желания и страсти у него е останало само едно намерение – единственото Намерение на Духът да познае в проявленията на Цялото самият себе си…                                                                                                                                            А. Сидерски

titibhasana

асани 2005

Асана е стабилна и удобна позиция на тялото, еднонасоченост на ума и фиксиране на погледа в определена точка. Целта е – контрол над тялото и овладяване на ума. Практикуването на йога асани поддържа тялото здраво, гъвкаво и силно, а ума бистър.

Ефектите от йога

Ефектите от йога

Ефектите от йога

Базирана на холистичния възглед за единство между ума и тялото, при който контролирайки ума–контролираме и тялото, Йога внася баланс и хармония у всеки, който я практикува Специфичните йогийски упражнения, наречени асанa, имат за цел да изградят едно здраво и силно тяло. Имащи голям здравословен ефект, те помагат при лечението на много заболявания и предпазват от появата на други. Подобряват функцйите и дейноста на всички вътрешни органи и системи в тялото- сърдечносъдова, кръвоносна, нервна, храносмилателна, отделителна. Регулират хормоналния и енергийния баланс, както и обмяната на веществата. Засилват концентрацията на ума и подобряват дейноста на мозъка. Забавят процесите на стареене. Заздравяват гръбначния стълб. Повишават мускулната сила, гъвкавост и издръжливост. Огъвкавяват всички стави, мускули и сухожилия. Оформят тялото пропорционално и атлетично. Разтягането на мускулите при различните асани-релаксира тялото, зарежда го с енергия и тонизира.

Техниките за контрол на дишането (пранаяма), подобряват дихателния процес и енергизират тялото. А методите за концентрация и медитация успокояват ума, изчистват го от излишни мисли и подобряват способноста за съсредоточаване, осъзнатост и самоконтрол.